bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skład Zarządu

Jan Niedośpiał

Jan Niedośpiał
Absolwent Politologii na UP, specjalności społeczno – ustrojowej, w 2008 roku obronił pracę magisterską na temat korupcji. Specjalizuje się w metodologii działań strażniczych.

Zainteresowania zawodowe: dane publiczne, ich otwieranie i wykorzystanie w kontroli obywatelskiej, w szczególności na poziomie lokalnym.

Członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog-Polska.

Jego żona, Martyna Niedośpiał, udziela się wolontariacko w Fundacji.

Anna Rozkuszka

Anna Rozkuszka
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, aplikantka radcowska przy OIRP w Krakowie, współpracuje z Fundacją od 2010 r. Współpracowała w wielu projektach z zakresu działalności strażniczej. Obecnie działa głównie w ramach Programu Prawnego Fundacji. Zafascynowana dostępem do informacji publicznej, prawem pracy oraz zagadnieniem whistleblowigu.
W wolnych chwilach biega, jeździ w góry, czyta i szuka nowych inspiracji muzycznych.

Przemysław Żak

Przemysław Żak
Absolwent prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. W latach 2008-2011 pełnił funkcję koordynatora Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej przy MISTiA w Krakowie.
Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności ngo (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.
Członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog-Polska.

Anna Cioch zajmuje się kontrolą obywatelską (strzeże prawa dostępu do informacji publicznej), na koncie ma udział w kilku monitoringach i prowadzenie kilkudziesięciu szkoleń i spotkań dotyczących dostępu do informacji publicznej i metodologii działań strażniczych. Szczególnie interesują ją działania związane z angażowaniem zwolenników oraz marketing społeczny i edukacja: wpływanie na rzeczywistość za pomocą metod innych niż narzędzia prawne, np. poprzez nagłaśnianie zjawisk w mediach, organizowanie ruchów poparcia lub sprzeciwu, docieranie z informacją, wykorzystanie social mediów w słusznej sprawie. Członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - WATCHDOG POLSKA.Opublikował: Anna Cioch
Publikacja dnia: 04.12.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###