bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Zarządu 2014 rok

UZF/2014/01 z 140104 ws. zatwierdzenia wniosku grantowego “Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne” oraz wyznaczenia koordynatorki.

UZF/2014/02 z 140118 ws. prowadzenia prac nad projektem sieci organizacji do PO KL.

UZF/2014/03 z 140215 ws. zmiany składu zarządu poprzez przyjęcie nowej członkini

UZF/2014/04 z 140302 ws. złożenia wniosku grantowego do FIO 2014

UZF/2014/05 z 140330 ws. planu prac nad obchodami rocznicy

UZF/2014/06 z 140330 ws. zmiany planu kont oraz ustaleniem oznaczenia w związku z działaniem kol14

UZF/2014/07 z 140330 ws. potwierdzenia i konwalidacji akceptacji sprawozdania Koordynatora ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

UZF/2014/08 z 140330 ws. akceptacji sprawozdania, wyboru oraz szkolenia Koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

UZF/2014/09 z 140330 ws. sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

UZF/2014/10 z 140401 ws. akcji profrekwencyjnej

UZF/2014/11 z 140705 ws. zatwierdzenia funkcjonowania dotychczasowych szefów programów oraz ich działań i dalsze ich funkcjonowanie do końca roku 2014

UZF/2014/12 z 140705 ws. zmiany koordynatorki projektu ngo14 na Magdalenę Klarenbach

UZF/2014/13 z 140705 ws. dookreślenia funkcji nadzorczej nad projektami i wprowadzeniu funkcji product ownera 

UZF/2014/14 z 140726 ws. zmiany planu kont ngo14 i aotw14

UZF/2014/15 z 140726 ws.zmiany planu kont programow PP i PDS i PKRK

UZF/2014/16 z 140726 ws.ustalenia koordynatorki wkdp13

UZF/2014/17 z 140726 ws. zatwierdzenia koordynatorki Programu Prawnego

UZF/2014/18 z 140726 ws. zatwierdzenia koordynatorki Programu Przejrzysty Kraków

UZF/2014/19 z 140726 ws. przeznaczenia nadwyżki środków z darowizn w kampanii profrekwencyjnej

UZF/2014/20 z 140809 ws. sprawie zmiany planu kont w związku z realizacją projektu know14.

UZF/2014/21 z 140809 ws. zatwierdzenia Moniki Banach na stanowisku koordynatorki know14

UZF/2014/22 z 140829 ws. ustalenia nadzoru nad know14

UZF/2014/23 z 140829 ws. zasad odwoływania się do misji oraz celów programów w pismach kierowanych do pomiotów zewnętrznych

UZF/2014/24 z 141009 ws. złożenia wniosku grantowego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji (EOG)

UZF/2014/25 z 141016 ws. powołania zespołu informatyków i ustalenia obowiązków CIO.

UZF/2014/26 z 141215 ws. zakupu Sony Vegas z projektu know14.

UZF/2014/27 z 141215 ws. zasad odpowiedzialności wolontariuszy za sprzęt

UZF/2014/28 z 141215 ws. konwalidacji złożenia wniosku projektowego dot. konfliktu interesów

UZF/2014/29 z 141218 ws zlozenia wniosku projektowego do SOWP dot rozwoju instytucjonalnego

UZF/2014/30 z 141222 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2013 Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###