bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2013/06

Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2013/06 z dnia 27 marca 2013 r.


W sprawie: sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.


§1

Na podstawie §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 i 2 pkt. 7 Statutu sporządza się sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2012.

§2

Jeśli nowy Statut zostanie przyjęty przez Sąd Rejestrowy do końca czerwca, to sprawozdanie poddane będzie zaopiniowaniu przez Radę Fundacji, co jednak nie może stać się później niż 10 lipca, tak by najpóźniej 10 lipca Zarząd zatwiedził sprawozdanie.

Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan NiedośpiałOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 05.11.2013
###