bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/05

 Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/05 z dnia 30 marca 2014 r.


W sprawie: planu prac nad obchodami rocznicy

Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 oraz ust. pkt. 2 i 4 statutu

§1

Ustala się wstępny plan prac nad obchodami rocznicy Fundacji.

§2

Planuje się prace przygotowawcze według nastepującego porządku:
a) uformowanie się zespołu i ustalenie wstępnego planu prac- 15 kwietnia­ do 15 maja
b) rozpoczęcie promocji- od 15 maja
c) termin wydarzenia 30 maja (piątek) -z możliwością dokonania przesunięć.

§3

1. Zarząd na bieżąco monitoruje realizację uchwały.
2. Członkiem odpowiedzialnym za nadzorowanie realizacji uchwały będzie Anna Rozkuszka

Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan Niedośpiał


Anna Cioch (nieobecna)Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###