bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/02

 Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/02 z dnia 18 stycznia 2014 r.


W sprawie: prowadzenia prac nad projektem sieci organizacji do PO KL.

Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 i 2 pkt. 2 Statutu

§1

Upoważnia się Przemysława Żaka do prowadzenia prac na przygotowaniem oraz złożenia fiszki projektowej oraz projektu sieci organizacji, w ramach konkursu grantowaego PO Kapitał Ludzki.

Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan NiedośpiałOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###