bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/01

 Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/01 z dnia 4 stycznia 2014 r.


W sprawie: zatwierdzenia wniosku grantowego “Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne” oraz wyznaczenia koordynatorki

Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 i 2 pkt. 2 Statutu

§1

Zarząd akceptuje złożenie wniosku grantowego do mechanizmu norweskiego, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego wraz ze szczegółowym opisem projektu Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne.

§2


1. W przypadku otrzymania dofinansowania, ze względu na doświadczenie i dotychczasową współpracę, na koordynatorkę projektu wyznacza się Małgorzatę Fedas.
2. Upoważnia się Małgorzatę Fedas do reprezentowania Fundacji w zakresie czynności związanych z realizacją projektu wskazanego w par. 1 projektu.


Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan NiedośpiałOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###