bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/30

Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/30 z dnia 15 grudnia 2015 r.


W sprawie: sprawozdania merytorycznego za rok 2013
Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 oraz ust. pkt 7 statutu

§1

Sporządza się sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013.

Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan NiedośpiałOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###