bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/29

Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/29 z dnia 18 grudnia 2015 r.


W sprawie: złożenia wniosku projektowego do SOWP dot. rozwoju instytucjonalnego
Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 oraz ust. pkt 2 statutu

§1

Podejmuje się decyzję o złożeniu wniosku projektowego do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dot. rozwoju instytucjonalnego, zgodnie z założeniami określonymi w §3.

§2

Udziela się pełnomocnictwa do złożenia wniosku każdemu z członków zarządu.

§3

Przyjmuje się następujące założenia do projektu wniosku:

  • wysokośc wnioskowanej dotacji do 30 000 zł
  • czas trwania projektu 20.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
  • Cele:
  • rozwój merytoryczny i integracja środowiska ludzi zrzeszonych naokoło Fundacji (zwolenników)
  • Stworzenie spójnej wizji i strategii obejmującej cele działania oraz wizerunek czy też pozycję Fundacji w środowisku organizacji watchdogowych, pozarządowych oraz w Krakowie jak i w regionie Małopolski, przy uwzględnieniu potrzeby dookreślenia etycznych zasad współpracy i miejsca Fundacji w środowisku krakowskim w tym jako elementu edukacji obywatelskiej dla współpracowników/zwolenników
  • Wdrożenie idei zwinnej organizacji jako całkowitej reformy zarządzania i kultury organizacyjnej Fundacji
  • Stworzenie i rozpoczęcie wdrażania pomysłu na dywersyfikację finansów Fundacji
  • Promocja- stworzenie spójnej strategii działań promocyjnych na zewnątrz, uwzględniającej całość strategii oraz zapewnienie wdrożenia (stypendium dla osoby tym się zajmującej)
  • Wdrożenie systemu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej (informatyk)

Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan Niedośpiał (nieobecny)


Anna CiochOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###