bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

UZF/2014/28

 Uchwała Zarządu
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
nr UZF/2014/28 z dnia 15 grudnia 2015 r.


W sprawie: konwalidacji złożenia wniosku projektowego dot. konfliktu interesów
Na podstawie: §16 ust. 3 w zw. z §15 ust. 1 oraz ust. pkt 2 statutu

§1

Akceptuje się złożenie przez Annę Rozkuszkę wniosku ws. konfliktu interesów do Fundacji Stefana Batorego.

§2

Udziela się pełnomocnictwa Annie Rozkuszce w sprawie.

§3

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Działań Strażniczych.


Podpisy Zarządu Fundacji:


Przemysław Żak


Anna Rozkuszka


Jan Niedośpiał


Anna CiochOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 04.06.2015
###