bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Program Przejrzysty Kraków

Przejrzysty Kraków to program nakierowany na stały, wieloaspektowy monitoring władz publicznych w Krakowie.

Projekty i działania zrealizowane w ramach programu Przejrzysty Kraków:

Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne (2014-15)

Monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (2012-13)

Przejrzysty Kraków (2011/12)

Monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej w Krakowie 2010 (2010/11)

Badania fokusowe na temat konsultacji społecznych (2010)

Projekt Społeczny 2012 (2009/10)

Mniejsze działania strażnicze o charakterze interwencyjnym (2013):

Likwidacja Działu Współpracy z Dzielnicami w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wycinka drzew w parku przy Willi Decjusza

Smog w Krakowie

Porozumienie Krakowskie

Polityka przestrzennaOpublikował: Małgorzata Fedas
Publikacja dnia: 09.03.2015
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###