bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skład Rady

Paweł Bakalarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (2008 r.). Odbył praktyki, m.in. w Delegaturze Krakowskiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Studiował także psychologię ogólną na UJ, obecnie - doktorant Wydziału Filozoficznego UJ.

Zainteresowania prawnicze: prawo autorskie i nurt wolnej kultury, ochrona konsumentów, polityka wobec substancji psychoaktywnych, prawo wyznaniowe i szeroko rozumiana filozofia prawa.

Małgorzata Małyniuk

Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z magisterium (2008 r.) z zakresu prawa cywilnego. Współautorka zbioru pytań z serii testy dla studentów „Prawo rzeczowe”. Członkini Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zakresem obowiązków polegającym na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

2007-2009 pracowała w departamencie gospodarczym jednej z czołowych krakowskich kancelarii. Od 2010 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Nieugięcie zdobywa doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie szeroko rozumianej cywilistyki, specjalizując się w prawie o stowarzyszeniach i fundacjach jak również w obrocie nieruchomościami oraz w prawie gospodarczym, szczególnie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw.

Monika Dąbrowska

Absolwentka filologii polskiej na UP oraz podyplomowych studiów zarządzania kulturą na UJ. Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie działań promocyjnych oraz koordynacji projektów. Obecnie: podinspektor - kierownik projektu PO KL w Starostwie Powiatowym.Opublikował: Anna Cioch
Publikacja dnia: 24.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###