bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Pracy Biura

 Regulamin Savoir Vivre biura Fundacji im. Stańczyka

 1. Wszystkich pracujących w biurze obowiązuje wpisywanie się w kalendarzu. Wpisu powinno się dokonywać na tydzień, w poprzedzający go weekend (najlepiej w piątek)
 2. Nie odbieramy prywatnych telefonów w biurze. W tym celu wychodzimy na zewnątrz.
 3. Nie puszczamy głośno muzyki, chyba że pozostałe osoby w biurze wyrażą na to zgodę.
 4. Nie rozmawiamy głośno w biurze, jeśli może to dekoncentrować inne pracujące osoby. W sytuacjach rodzących wątpliwości najlepiej – zapytać, czy nie przeszkadzamy.
 5. Nie odrywamy się wzajemnie od pracy. Jeśli już musimy to zrobić, pytamy najpierw, czy druga osoba może nam teraz poświęcić chwilę.
 6. Kiedy decydujemy się poświęcić czas drugiej osobie, naprawdę poświęcamy jej czas i słuchamy z uwagą.
 7. Jeśli nasze działanie będzie wymagało aktywności innej osoby, staramy się zostawić jej trochę czasu, poinformować odpowiednio wcześniej, aby ta osoba mogła wypełnić swoją powinność bez dezorganizowania sobie pracy.
 8. Wszelkie działania, mające wyznaczony deadline, staramy się skończyć na minimalnie trzy dni przed terminem. W ten sposób wszyscy mają czas na zapoznanie się, naniesienie ewentualnych poprawek i wykonanie potencjalnych koniecznych zadań związanych z dokumentem bez konieczności reorganizacji swojego czasu pracy.
 9. Organizując pracę, nie zapominamy o pozostawieniu sobie i innym czasu na satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
 10. W sprawach spornych decydujący głos należy do szefa/szefowej biura. Osoba pełniąca tę funkcję jest wybierana przez Zarząd Fundacji.
 11. Wszystkich zaangażowanych w działalność FIMO na poziomie organizacyjnym, obowiązują spotkania robocze i spotkania w sprawie strategii i rozwoju. Terminy spotkań są wyznaczane przez Zarząd po uprzedniej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi.
 12. Spotkania robocze służą omawianiu sytuacji w projektach, bieżących spraw, a także rozwiązywaniu ogólniejszych lub personalnych problemów.
 13. Wszyscy pracujący w biurze są zobowiązani do sprawdzania Niebieskiej Teczki i postępowania zgodnie z wewnętrznymi zasadami obiegu dokumentów.
 14. Wszystkich, przebywających regularnie w biurze, obowiązuje składka kawowa. O jej wysokości i przeznaczeniu decyduje szef/szefowa biura, po konsultacji z pozostałymi na spotkaniu roboczym.
 15. Wszyscy pracujący w biurze są zobowiązani do sprzątania swojego stanowiska pracy. Obowiązki bardziej ogólne, związane ze sprzątaniem (odkurzanie, wynoszenie śmieci, mycie ekspresu, etc.), są wypełniane wolontaryjnie. Jeśli nie ma ochotników, są wypełniane przez wszystkich rotacyjnie, o ile inaczej nie postanowi szef/szefowa biura w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi.


Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 09.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###